Luận án Tiến sĩ

DANH MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG VÀ ĐANG CHỜ XÉT TỐT NGHIỆP

STT Họ và tên NCS                         Ngành Khoá         Tên đề tài LATS                                                                                                                           Tập thể NHD       
1 Thân Thị Thuỳ Dương                                                        QTKD 2018-2021                                        

Các yếu tố tác động tới ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam - nghiên cứu điển hình tại các đô thị lớn

(Toàn văn LATS - Tóm tắt LATS)

HD1: PGS.TS.Bùi Quang Tuấn

Viện Hàn lâm KHXN Việt Nam

HD2: TS. Dương Trung Kiên

Đại học Điện lực                             

2                    

Phòng ĐTSDH

Trường Đại học Điện lực

Bạn cần hỗ trợ?