Luận án Tiến sĩ

DANH MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

STT Họ và tên NCS                         Ngành Khoá         Tên đề tài LATS                                                                                                                           Tập thể NHD        Ghi chú
1 Thân Thị Thuỳ Dương                                                        QTKD 2018-2021                                        

Các yếu tố tác động tới ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam - nghiên cứu điển hình tại các đô thị lớn

(Toàn văn LATS - Tóm tắt LATS)

HD1: PGS.TS.Bùi Quang Tuấn

Viện Hàn lâm KHXN Việt Nam

HD2: TS. Dương Trung Kiên

Đại học Điện lực                             

Đã có QĐ công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ (968/QĐ-ĐHĐL ngày 22/6/2023)
2 Lê Quỳnh Anh       QTKD      2018-2021

Kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam

(Toàn văn LATS Tóm tắt LATS)

HD1: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trường ĐH Kinh tế quốc dân

HD2: TS. Nguyễn Tố Tâm, Đại học Điện lực  

Đang chờ xét TN
3 Trương Thị Thu Hường QTKD 2018-2021

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng đối với sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam

(Toàn văn LATS Tóm tắt LATS)

HD: PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Đại học Điện lực  

Đang chờ xét tốt nghiệp
4 Nguyễn Thanh Tùng QLNL 2018-2021

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiết kiệm năng lượng của cư dân đô thị Hà Nội

(Toàn văn LATS Tóm tắt LATS)

NHD1: PGS.TS. Đỗ Anh Tuấn - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp - Á Châu.

NHD2: TS. Dương Trung Kiên - Trường Đại học Điện lực

Đang chờ xét tốt nghiệp
5 Đoàn Diễm Vương KTĐK&TĐH 2018-2021

Điều khiển tần số thông minh trong hệ thống điện đa nguồn phát

(Toàn văn LATS Tóm tắt LATS)

NHD1: TS. Nguyễn Ngọc Khoát - Trường ĐHĐL

NHD2: PGS.TS. Thái Quang Vinh - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Đang chờ xét tốt nghiệp
6 Dương Văn Hùng QTKD 2018-2021 Nghiên cứu đổi mới quản lý trong doanh nghiệp phân phối điện tại Tổng công ty điện lực Miền Bắc (Toàn văn LATS - Tóm tắt LATS) NHD: PGS.TS. Lê Anh Tuấn Đang chờ xét tốt nghiệp

Phòng ĐTSDH

Trường Đại học Điện lực

Bạn cần hỗ trợ?