Cơ cấu tổ chức

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

      PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI   HỌC                              

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Trưởng phòng ĐTSĐH

TS. Lê Thành Doanh

Email: doanhlt@epu.edu.vn

Cellphone: 09 75 79 78 24

Quản lý các mảng công việc:

1. Phụ trách chung các hoạt động của phòng ĐTSĐH

2. Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Tổ chức, nhân sự;

- Chiến lược quy hoạch phát triển SĐH;

- Văn bản và Quy chế đào tạo;

- Xây dựng CTĐT trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ;

- Tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ;

- Đề cương LVThS;

- Xét điều kiện bảo vệ LVThS và các Hội đồng LATS;

- Xét điều kiện tốt nghiệp và Cấp phát bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ

- Đề án đào tạo sau đại học liên kết quốc tế;

3. Và các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu

 

Phó trưởng phòng ĐTSĐH

ThS. Hoàng Thu Hồng

Email: honght@epu.edu.vn

Cellphone: 09 04 68 19 99

Quản lý các mảng công việc:

1. Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Tổ chức và quản lý đào tạo Thạc sĩ tại trường;

- Phân công ra đề thi và chấm thi học phần Cao học;

- Hiệu chỉnh và Kiểm định các CTĐT trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ;

- Đề án liên kết đào tạo Sau đại học trong nước;

- Tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra B1 và B2 cho các học viên cao học và NCS;

- Các báo cáo số liệu theo yêu cầu của BGD và BCT.

2. Và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng ĐTSĐH

 

 

 

ThS. Bùi Thị Phương

Email: phuongbt@epu.edu.vn

Cellphone: 09 16 86 69 96

 

 

Quản lý các mảng công việc:

1. Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Công tác tuyển sinh NCS;

- Quản lý quá trình học tập, hồ sơ của tất cả NCS;

- Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ;

- Công tác tổ chức hội đồng đánh giá LATS cấp Trường;

- Xây dựng các đề án liên kết đào tạo SĐH với các địa phương;

- Tổ chức và quản lý đào tạo các lớp cao học tại ngoài trường;

- Tiếp nhận tất cả văn thư, lưu trữ bản liên quan đến công tác ĐTSĐH, các số liệu báo cáo, các yêu cầu giải quyết công việc từ ngoài trường, Ban giám hiệu, Phòng Ban, Khoa, ...;

- Thanh quyết toán KLGD các học phần liên quan đến đào tạo Tiến sĩ.

- Quản lý các lớp cao học ngành: KTĐ-KTNL-KTĐT-KTĐKTĐH-CNTT-KTCK và các lớp NCS

2. Và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng ĐTSĐH

Lê Hồng Phương

Email: phuonglh@epu.edu.vn

Cellphone: 09 47 93 88 88

 

Quản lý các mảng công việc:

1.  Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Hồ sơ dự thi Thạc sĩ;

- Lập kế hoạch giảng dạy các lớp Cao học;

- Tính toán khối lượng giảng dạy cho các thầy cô;

- Cập nhật điểm các học phần cao học và Tiến sĩ vào phần mềm;

- Khảo sát và lấy ý kiến học viên trong quá trình học và sau tốt nghiệp;

- Quản lý toàn bộ các đề thi, đáp áp và bài thi kết thúc học phần của Cao học trong và ngoài trường;

- Tiếp nhận các đơn xin bảo lưu, đơn xin học lại và đơn xin gia hạn luận văn ThS;

- Quản lý các văn bằng và sổ cấp phát bằng ThS-TS.

- Quản lý các lớp cao học ngành QTKD-TCNH

2. Và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng ĐTSĐH

 

Bạn cần hỗ trợ?