Chương trình đào tạo Tiến sĩ

Hiện tại Phòng ĐTSDH trường ĐHĐL đang triển khai đào tạo 7 chương trình đào tạo Tiến sĩ. Thông tin cụ thể các CTĐT được liệt kê theo bảng dưới đây.

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÔ TẢ

FILE ĐÍNH KÈM

HIỆU LỰC

1

Kĩ thuật điện

- Ngành: Kĩ thuật điện

- Mã ngành: 9520201

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

 

 Xem chi tiết theo file đính kèm

 Từ năm 2017

2 Quản lý năng lượng

- Ngành: Quản lý năng lượng

- Mã ngành: 9510602

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết file đính kèm  Từ năm 2017
3 Quản trị kinh doanh

- Ngành: Quản trị kinh doanh

- Mã ngành: 9340101

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết file đính kèm Từ năm 2017
4 Công nghệ thông tin

- Ngành: Công nghệ thông tin

- Mã ngành: 9480201

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết file đính kèm Từ năm 2017
5 Kĩ thuật điện tử

- Ngành: Kĩ thuật điện tử

- Mã ngành: 9520203

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết file đính kèm Từ năm 2018
6 Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

- Ngành: Kĩ thuật ĐK&TĐH

- Mã ngành: 9520216

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết file đính kèm Từ năm 2018
7 Kĩ thuật năng lượng

- Ngành: Kĩ thuật năng lượng

- Mã ngành: Thí điểm

- Thời gian đào tạo:

+Tối thiểu 3 năm đối với bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Tối thiểu 4 năm đối với bằng tốt nghiệp Đại học.

Xem chi tiết file đính kèm Từ năm 2018
Bạn cần hỗ trợ?