Giới thiệu

I. Giới thiệu chung

Phòng Đào tạo Sau đại học ( tiền thân là Khoa Đào tạo Sau Đại học) trường Đại học Điện lực được thành lập ngày 29 tháng 05 năm 2012, là đơn vị đầu mối về công tác đào tạo bậc SĐH (Thạc sĩ; Tiến sĩ) cho nhà trường.

Ngoài việc đào tạo Thạc sĩ tại trường, nhà trường cũng đã được BGD&ĐT cho phép liên kết đào tạo Thạc sĩ tại một số địa điểm ngoài trường nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lao động chất lượng cao cho ngành điện lực khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ,.. Tính đến nay đã có hơn 1400 học viên được đào tạo bậc Thạc sĩ, trong đó có hơn 1100 học viên  đã tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ.

Song hành cùng nhiệm vụ quản lý và đào tạo SĐH nói trên, các giảng viên của Phòng còn tham gia vào công tác giảng dạy Đại học; SĐH và công tác nghiên cứu khoa học. Từ năm 2012 đến nay Phòng đã có số lượng bài báo công bố Quốc tế là 14 bài (trong đó có 7 bài thuộc danh mục ISI); chủ nhiệm 04 đề tài cấp cơ sở, 1 đề tài cấp EVN. Ngoài ra, các thành viên của Phòng còn tham gia với tư cách là thành viên chủ chốt cho 1 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và 2 đề tài cấp Nhà Nước trọng điểm về ngành Toán.

II. Các chương trình đào tạo

2.1. Thạc sĩ

Hiện tại phòng ĐTSĐH đang triển khai đào tạo 10 ngành Thạc sĩ:

     -    Kỹ thuật điện

     -    Quản trị Kinh doanh

     -    Quản lý năng lượng

     -    Công nghệ thông tin

     -    Kỹ thuật điện tử

     -    Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

     -    Kỹ thuật năng lượng

     -    Kỹ thuật cơ khí

     -    Quản lý công nghiệp

     -    Tài chính - Ngân hàng

2.1. Tiến sĩ

Hiện tại phòng ĐTSĐH đang triển khai đào tạo 7 ngành Tiến sĩ:

     -    Kỹ thuật điện

     -    Quản trị Kinh doanh

     -    Quản lý năng lượng

     -    Công nghệ thông tin

     -    Kỹ thuật điện tử

     -    Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

     -    Kỹ thuật năng lượng

Trường ĐHĐL đang nỗ lực không ngừng và tiếp tục phát triển nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như Hiệp hội các trường Đại học trên thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.  

Bạn cần hỗ trợ?