Chương trình Đào tạo Thạc sĩ

Hiện tại Phòng ĐTSĐH trường ĐHĐL đang triển khai đào tạo 8 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ. Thông tin cụ thể về các CTĐT được liệt kê thao Bảng dưới đây.

STT NGÀNH ĐÀO TẠO MÔ TẢ FILE ĐÍNH KÈM HIỆU LỰC
1 Kĩ thuật điện

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện

- Mã số: 8520201

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính  kèm   Từ khóa 7
2 Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

 - Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

- Mã số: 8520216

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem file đính kèm Từ khóa 7
3 Kỹ thuật điện tử

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử

- Mã số: 8520203

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính kèm Từ khóa 7
4 Công nghệ thông tin.

- Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

- Mã số: 8480201

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính kèm Từ khóa 7
5 Kỹ thuật năng lượng

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật năng lượng

- Mã số: 8520135

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính kèm Từ khóa 7
6 Quản lý năng lượng

- Ngành đào tạo: Quản lý năng lượng

- Mã số: 8510602

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính kèm Từ khóa 7
7 Quản trị kinh doanh

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

- Mã số: 8340101

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính kèm Từ khóa 7
8 Kĩ thuật cơ khí

- Ngành đào tạo: Kĩ thuật cơ khí

- Mã số: 8520103

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính kèm Từ khóa 7
9 Quản lý công nghiệp

- Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp

- Mã số: 8510601

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính kèm Từ khóa 8
10 Tài chính - Ngân hàng

- Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

- Mã số: 8340201

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Xem chi tiết file đính kèm Từ khóa 8

 

 

Bạn cần hỗ trợ?