Biểu mẫu ĐTSĐH

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ

PHẦN 1: Thông tư của BGD&ĐT và Quy định của Trường Đại học Điện lực

1. Tuyển sinh và Đào tạo trình độ thạc sĩ

1.1. Từ 01/7/2014 đến trước 15/10/2021

a) Thông tư của BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ: TẠI ĐÂY

b) Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ do Trường ĐHĐL ban hành: TAỊ ĐÂY 1 TẠI ĐÂY 2

c) Các khoá cao học áp dụng: CH3-CH4-CH5(2016-2018)-CH6(2017-2019)-CH7(2018-2020)-CH8(2019-2021)-CH9(2020-2022) 

1.2. Từ ngày 15/10/2021 trở đi

a) Thông tư của BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ thạc sĩ: TẠI ĐÂY

b) Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ do Trường ĐHĐL ban hành: TAỊ ĐÂY 1 & TẠI ĐÂY 2

c) Các khoá cao học áp dụng: CH10(2022-2024) trở đi

2. Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

2.1. Từ 20/5/2017 đến trước 15/08/2021

a) Thông tư của BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ: TẠI ĐÂY

b) Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ do Trường ĐHĐL ban hành, áp dụng cho khoá 2018, 2019 và 2020TAỊ ĐÂY  

c) Các khoá nghiên cứu sinh áp dụng: NCS1(2018-2021) - NCS2(2019-2022) - NCS3(2020-2023)

2.2. Từ ngày 15/08/2021 trở đi

a) Thông tư của BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ: TẠI ĐÂY

b) Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ do Trường ĐHĐL ban hành: TAỊ ĐÂY 1 TẠI ĐÂY 2

c) Các khoá nghiên cứu sinh áp dụng: NCS4(2021-2024)NCS5 (2022-2025) trở đi

 

PHẦN 2: CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

2. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (Sổ tay NCS TẠI ĐÂY)

2.1. Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ

2.1.1. Hồ sơ dự tuyển trình độ Tiến sĩ (Mẫu 1.1 đến Mẫu 1.8) 

2.1.2. Hồ sơ xét duyệt ứng viên NCS (Mẫu 2.1 đến Mẫu 2.6)

2.2. Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ

2.2.1. Hồ sơ người tham gia hướng dẫn NCS (Mẫu 3.1 đến Mẫu 3.4)

2.2.2. Hồ sơ liên quan đến quá tình đào tạo các học phần BSKT, HPTS, TLTQ, CĐTS (Mẫu 4.1 đến Mẫu 4.23)

2.2.3. Hồ sơ những thay đổi trong quá trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Mẫu 5.1 đến Mẫu 5.7)

2.2.4. Hồ sơ Bảo vệ LATS cấp cơ sở (Mẫu 6.1 đến Mẫu 6.11)

2.2.5. Hồ sơ phản biện độc lập và Bảo vệ LATS cấp trường (Mẫu 7.1 đến Mẫu 7.19)

Chú ý: NCS, NHD, Khoa Chuyên ngành và Phòng ĐTSĐH tải các biểu mẫu về để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quá trình Tuyển sinh và Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ

Trân trọng!

Phòng ĐTSĐH, Trường ĐHĐL

 

Bạn cần hỗ trợ?