Quy trình thực hiện Đăng ký NHD-Tên đề tài LVThS_Các bước hoàn thiện ĐC Luận văn ThS_Cách trình bày LVThS_Các thủ tục liên quan_Khoá Cao học CH7

Kính gửi Anh chị em học viên CH7,
Căn cứ vào kế hoạch đào toạ khoá học CH7 đã được phòng ĐTSĐH đã lên từ đầu năm học. Phòng ĐTSĐH thông báo đến toàn thể ACE học viên khoá CH7 Các bước đăng ký người hướng dẫn, tên Đê tài và các bước hoàn thiện Đề cương LVThS, cách trình bày LVThS, các thủ tục tục liên quan. Nội dung cụ thể và các thủ tục cần hoàn thiện như sau:

1. Mẫu 0: Các bước thực hiện đăng ký NHD và Đề tài LVThS: XEM TẠI ĐÂY

2. Mẫu 1: Đăng ký NHD và tên đề tài LVThS: XEM TẠI ĐÂY

3. Mẫu 2: Đề cương LVThS: XEM TẠI ĐÂY hoặc XEM TẠI ĐÂY BẢN Pdf

4. Mẫu 3: Thay đổi đề tài LVThS: XEM TẠI ĐÂY

5. Mẫu 4: Hướng dẫn trình bày LVThS: XEM TẠI ĐÂY

6. Mẫu 5: Đơn xin gia hạn LVThS: XEM TẠI ĐÂY

7. Danh sách các GV tham gia hướng dẫn LVThS: Chi tiết các ngành theo bảng dưới đây.

STT NGÀNH THẠC SĨ Thông tin chi tiết NHD và các hướng nghiên cứu có thể của GV
1 Kỹ thuật điện XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
2 Quản lý năng lượng XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
3 Quản trị kinh doanh XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
4 Kỹ thuật điện tử XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
5 Kỹ thuật năng lượng XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
6 Kỹ thuật điều khiển & TĐH XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
7 Công nghệ thông tin XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trên đây là toàn bộ các nội dung công việc cần thiết tính từ khi thực hiện Đăng ký đề tài cho đến khi Bảo vệ LVThS theo đúng tiến độ đào tạo. Phòng ĐTSĐH kính đề nghị Anh chị em học viên lưu ý, cùng phối hợp và thực hiện theo đúng Quy định của Phòng và Nhà trường.

Trong quá trình triển khai, nếu gặp vấn đề gì, hoặc cần hỏi thêm thông tin, Anh chị em học viên liên hệ trực tiếp Trưởng phòng ĐTSĐH theo sđt: 0975797824

Thay mặt phòng ĐTSĐH kính chúc toàn thể Anh chị em sức khoẻ, hạnh phúc, Hoàn thành xuất sắc LVThS và Bảo vệ đúng tiến độ.

Trân trọng,

Trưởng phòng ĐTSĐH

Lê Thành Doanh

Bạn cần hỗ trợ?