Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành QTKD khoá 1 đợt 1 năm 2018

Thông báo! 

Trường ĐHĐL trân trọng Thông báo lịch bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành QTKD Khoá 1, đợt 1 năm 2018 của:

- Nghiên cứu sinh: Dương Văn Hùng

- Tên đề tài LATS: Nghiên cứu hoạt động đổi mới trong phân phối điện tại Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

- Ngành: QTKD                    Mã số: 9340101

- Tập thể NHD: PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trường ĐHĐL, Số 235 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Thời gian bảo vệ: 09h00 -12h00 Thứ 6 ngày 13/01/2023

- Địa điểm: phòng họp E305, Tầng 3, Nhà E,  Trường ĐHĐL

Trường ĐHĐL trân trọng kính mời các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm đễn lĩnh vực nghiên cứu của NCS đến tham dự và có những góp ý về nội dung cho NCS.

Trân trọng!

Trường ĐHĐL

Bạn cần hỗ trợ?