Thông báo: Kế hoạch bảo vệ LATS cấp cơ sở ngành KTĐ Khoá 2 năm 2019

Thông báo! 

Trường Đại học Điện lực trân trọng Thông báo lịch bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành KTĐ Khoá 2  năm 2019 của:

- Nghiên cứu sinh: Kiều Thị Thanh Hoa

- Tên đề tài LATS: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền và thuật toán tối ưu bầy đàn để ước lượng trạng thái hệ thống điện

- Ngành: KTĐ                    Mã số: 9520201

- Người hướng dẫn:  TS. Trần Thanh Sơn - Trường ĐHĐL

- Thời gian bảo vệ: 09h00 -12h00 Thứ 2 ngày 28/08/2023

- Địa điểm: phòng họp E305, Tầng 3, Nhà E,  Trường ĐHĐL

Trường ĐHĐL trân trọng kính mời các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm đễn lĩnh vực nghiên cứu của NCS đến tham dự và có những góp ý về nội dung cho NCS./.

Trân trọng!

Trường ĐHĐL

Bạn cần hỗ trợ?