Thông báo:Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành QTKD khoá 1 đợt 1 năm 2018

Thông báo! 

Trường ĐHĐL trân trọng Thông báo lịch bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành QTKD Khoá 1, đợt 1 năm 2018 của:

- Nghiên cứu sinh: Lê Quỳnh Anh

- Tên đề tài LATS: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử tại Việt Nam

- Ngành: QTKD                    Mã số: 9340101

- Tập thể NHD:

    + NHD1: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa  - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

    + NHD2: TS. Nguyễn Tố Tâm - Trường ĐHĐL

- Thời gian bảo vệ: 09h00 -12h00 Thứ 7 ngày 17/12/2022

- Địa điểm: phòng họp A, Tầng 2, Nhà A Trường ĐHĐL

Trường ĐHĐL trân trọng kính mời các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm đễn lĩnh vực nghiên cứu của NCS đến tham dự và có những góp ý về nội dung cho NCS.

Trân trọng!

Trường ĐHĐL

Bạn cần hỗ trợ?