Thông báo: Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 của Trường ĐH Điện lực

K/g các thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2023.

Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo đến các thí sinh dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2023 các nội dung sau:

1. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Nhà trường:  Chi tiết tại đây

2. Các Biểu mẫu hồ sơ liên quan đến dự tuyển trình độ tiến sĩ: Tại đây

3. Tổng chỉ tiêu của 07 ngành tuyển sinh: 37 ( 32 chỉ tiêu khối kỹ thuật; 05 chỉ tiêu khối kinh tế)

STT

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Kỹ thuật điện

 06

 

2

Quản lý năng lượng

06

 

3

Quản trị kinh doanh

05

 

4

Kỹ thuật điện tử

05

 
5 Công nghệ thông tin  05  
6 Kỹ thuật năng lượng 05  
7 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá 05  

4. Kế hoạch tuyển sinh

4.1. Kế hoạch tuyển sinh

- Đợt 1: tháng 5 năm 2023

- Đợt 2: tháng 8 năm 2023

- Đợt 3: tháng 12 năm 2023

4.2. Phương thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN

5. Hình thức đào tạo và thời gian đào tạo: Chính quy ( 3 năm đối với thí sinh có bằng ThS; 4 năm đối với thí sinh có bằng ĐH)

6. Đối tượng và điều kiện dự thi: Thí sinh xem cụ thể trong thông báo trên đây

7. Lệ phí thụ lý hồ sơ và xét tuyển: 1.200.000 đồng/ 1 hồ sơ dự tuyển

8. Kinh phí đào tạo khoá học

Học phí được công bố theo Thông báo mức học phí hàng năm của Trường, mức tăng tối đa 10%/ năm.

9. Cán bộ phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển tiến sĩ: Bùi Thị Phương (Sđt:0916866996)

10. Thời gian nộp hồ sơ các đợt (03 Đợt) và thời gian xét tuyển các đợt: Chi tiết xem trong Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo./.

Bạn cần hỗ trợ?