Thông báo: Kết quả thi kết thúc các học phần HK2_Khoá cao học CH7

Kính gửi các học viên cao học khoá CH7,

Phòng ĐTSĐH thông báo kết quả thi các học phần trong HK2. Điểm chi tiết các học phần Anh/Chị em xem tại bảng dưới đây:

STT Ngành Báo điểm
1 KTĐ    Các học phần HK2
TẠI ĐÂY
2 QLNL Các học phần HK2
TẠI ĐÂY
3 QTKD Các học phần HK2
TẠI ĐÂY
4 KTĐT Các học phần HK2
TẠI ĐÂY
5 KTNL Các học phần HK2
TẠI ĐÂY
6 CNTT Các học phần HK2
TẠI ĐÂY
7 KTĐK&TĐH Các học phần HK2
TẠI ĐÂY

Nếu anh chị em có thắc mắc về điểm và xin phúc tra bài thi. Anh chị em liên lạc với cán bộ phụ trách: Đ/c Lê Hồng Phương (Sđt: 0947938888)

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?