Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ B1

K/g Anh chị em học viên,
Phòng ĐTSĐH kính chuyển đến anh chị em học viên Thông báo của nhà trường về kế hoạch tổ chức thi đánh gía năng lực tiếng Anh trình độ B1 và B2 cho các sinh viên, học viên và cán bộ nhà trường có nhu cầu:

- Thời gian dự kiến thi: Đầu tháng 4/2021

- Kế hoạch phụ đạo: Trước khi thi các học viên sẽ được Khoa Ngoại Ngữ phụ đạo 5 buổi

Thông báo chi tiết của nhà trường: XEM TẠI ĐÂY

Anh chị em xem kỹ thông báo của nhà trường, có gì chưa rõ liên hệ với các bộ Phòng ĐTSĐH được giao quản lý lớp để có những hướng dẫn rõ hơn.

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?