Thông báo: Kế hoạch học tập toàn khoá học các lớp CH10 đợt 3 năm 2022

K/g các học viên trúng tuyển nhập học trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2022,

Căn cứ vào các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đã được ban hành;

Căn cứ vào thời gian đào tạo khoá học được quy định trong quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Trường ĐHĐL;

Phòng ĐTSĐH thông báo đến toàn thể các học viên kế hoạch học toàn khoá dự kiến như sau:

STT  Học kỳ/Năm học Nội dung học tập Thời gian thực hiện
1 Học kỳ 1_Năm 1 05 học phần (10 tín chỉ)

02/2023-05/2023

2 Học kỳ 2_Năm 2  05 học phần (10 tín chỉ) 06/2023-10/2023
3

Học kỳ 3_Năm 3

04 học phần (10 tín chỉ)

Xây dựng đề cương LVThS/Đề án tốt nghiệp

11/2023-02/2024
4 Học kỳ 4_Năm 2

Thực hiện luận văn ThS/ Đề án tốt nghiệp

Bảo vệ luận văn ThS/ Đề án tốt nghiệp

Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

02/2024-08/2024

06/2024-10/2024

11/2024-12/2024

Ghi chú: Học phần đầu tiên trong HK1 sẽ diễn ra từ sáng Thứ 7 ngày 25/02/2023, các học viên xem TKB chi tiết trên tài khoản cá nhân trên trang sinh viên của Nhà trường.

Phòng ĐTSĐH kính đề nghị Anh chị em học viên cùng phối hợp và thực hiện đúng quy định về học tập và lịch học từng học phần. Trong quá trình triển khai nếu cần hỗ trợ gì, anh chị em học viên liên hệ trực tiếp 02 cán bộ quản lý lớp của phòng ĐTSĐH:

- Đ/c Bùi Thị Phương - Sđt: 0916866996

- Đ/c Lê Hồng Phương - Sđt: 0947938888

Trân trọng!

Phòng ĐTSĐH

Bạn cần hỗ trợ?