Thông báo: Kế hoạch bảo vệ LATS cấp cơ sở ngành KTNL Khoá 2 năm 2019

Thông báo! 

Trường Đại học Điện lực trân trọng Thông báo lịch bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành KTNL Khoá 2  năm 2019 của:

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Văn

- Tên đề tài LATS: Nghiên cứu giải pháp tối ưu hoá quá trình điều khiển và vận hành trạm sạc tích hợp điện mặt trời tại Việt Nam

- Ngành: KTNL                  Mã số: Thí điểm

- Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trường ĐHĐL

- Thời gian bảo vệ: 14h30 -17h30 Thứ 6 ngày 22/09/2023

- Địa điểm: phòng họp E205, Tầng 2, Nhà E,  Trường ĐHĐL

Trường ĐHĐL trân trọng kính mời các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm đễn lĩnh vực nghiên cứu của NCS đến tham dự và có những góp ý về nội dung cho NCS./.

Trân trọng!

Trường ĐHĐL

Bạn cần hỗ trợ?