Thông báo: Hoàn thiện bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với khoá CH6

Thông báo!

Phòng ĐTSĐH trân trọng thông báo đến các học viên khoá CH6 về việc hoàn thiện công tác bảo vệ luận văn thạc sĩ, thời gian cụ thể như sau: 

- Thời gian hoàn thiện nộp hồ sơ bảo vệ LVThS về phòng ĐTSĐH: Trước 20/5/2022

- Thời gian bảo vệ: từ ngày 28/5/2022 đến ngày 05/6/2022

- Thời gian xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ: trước ngày 30/6/2022

Sau ngày 30/6/2022 các học viên không hoàn thiện bảo vệ LVThS, nhà trường sẽ xoá tên học viên khỏi danh sách theo quy định.

Trân trọng!

Phòng ĐTSĐH

Bạn cần hỗ trợ?