Thông báo: Danh sách các học viên cao học dự kiến xoá tên khỏi danh sách học viên của Trường

Thông báo: Danh sách các học viên khoá CH5-CH6-CH7-CH8-CH9-CH10 dự kiến xoá tên!

Căn cứ theo:

- Quy chế đào tạo thạc sĩ của BGD&ĐT và của Trường ĐHĐL;

- Căn cứ Kết luận của Tổ kiểm tra nội bộ của Nhà trường về công tác đào tạo sau đại học;

- Căn cứ thời gian đào tạo các khoá học đã hết hạn và các vi phạm trong quy chế đào tạo thạc sĩ.

Phòng ĐTSĐH thông báo đến các học viên danh sách các học viên thuộc diện dự kiến xoá tên theo Quy chế đào tạo thạc sĩ. Danh sách chi tiết: TẠI ĐÂY.

Các học viên nhận được thông tin, nếu có thắc mắc gì xin vui lòng gửi bằng văn bản về phòng ĐTSĐH trước ngày 23/02/2023 cho đ/c Bùi Thị Phương để tổng hợp.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH

 

 

Bạn cần hỗ trợ?