DANH SÁCH MÃ LỚP HỌC TRỰC TUYẾN ONLINE - KHÓA CH9_HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

K/g các học viên cao học khóa CH9!

Phòng ĐT SĐH thông báo mã lớp học online trên Google Classroom tới tất cả các lớp khóa CH9 đợt 1 và đợt 2 như sau:

1) Tuần 01 & 02: ngày 27,28/02/2021 & 06/03/2021 (Xem tại đây) : Bổ xung thêm 01 môn cho lớp CH9-KTĐ1

2) Tuần 02 & 03: từ 06/03/2021 đến 14/03/2021 (Xem tại đây)

3) Tuần 03 & 04: từ 08/03/2021 đến 21/03/2021 (Xem tại đây)

4) Tuần  04 & 05: (SẼ HỌC TRÊN LỚP THEO TKB)

Các học viên chủ động liên hệ với giảng viên giảng dạy trong quá trình học online theo thông tin trong file đính kèm.

Hướng dẫn học trực tuyến trên Google Classroom: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

CHÚ Ý: Hiện nay, do các Giảng viên đang bận đi học Chính trị vào các ngày T7 & CN, nên TKB sẽ có thể thay đổi theo từng tuần => do vậy: các học viên chú ý xem TKB trong tài khoản http://sinhvien.epu.edu.vn/ và thông báo hàng tuần của phòng ĐTSĐH.

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?