Thông báo: Tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19

K/g Anh chị em học viên,
Phòng ĐTSĐH cập nhật đến toàn thể ACE Thông báo của nhà trường về triển khai giảng dạy trực tuyển (Online) các lớp SĐH.

Nội dung thông báo: TẠI ĐÂY

Mã lớp học Online cho từng học phần và các hướng dẫn học Online sẽ được cập nhật lên website vào ngày 19/02/2021

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?