Thông báo: Thông tin toàn văn Luận án tiến sĩ của NCS Thân Thị Thuỳ Dương ngành QTKD Khoá 1 Đợt 2 năm 2018

Thông báo!

Trường Đại học Điện lực cung cấp đến Quý độc giả thông tin toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Thân Thị Thuỳ Dương đã được Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường thông qua và đã hoàn thiện công tác nộp lưu chiểu tại Trung tâm học hiệu Trường ĐHĐL và Thư viện quốc gia:

- Họ tên NCS: Thân Thị Thuỳ Dương - Ngành: QTKD

- Khoá học: 2018-2021 (Đợt 2 năm 2018)

- Tên đề tài LATS: Các yếu tố tác động tới ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại các đô thị lớn

- Tập thể NHD khoc học:

   + PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

    + TS. Dương Trung Kiên - Trường ĐH Điện lực

- Ngày tổ chức đánh giá LATS cấp Trường: 06/10/2020

- Thông tin toàn văn LATS: Xem TẠI ĐÂY

- Thông tin tóm tắt LATS: Xem TẠI ĐÂY

Trường ĐH Điện lực trân trọng thông báo./.

Bạn cần hỗ trợ?