Thông báo lịch thi kết thúc môn BSKT

Phòng Đào tạo Sau Đại học Thông báo lịch thi Bổ sung kiến thức cho các thí sinh dự thi Cao học đợt 1 năm 2018

Các thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh đợt 1 năm 2018 thuộc diện học chuyển đổi sẽ thi kết thúc môn học bổ sung vào 2 ngày 9,10/6/2018

Lịch thi cụ thể xem file đính kèm

Lịch nhận giấy báo dự thi: 16,17/6/2018. Tại văn phòng Đào tạo Sau Đại học

Lịch thi: Ngày 23,24/6/2018

Bạn cần hỗ trợ?