Thông báo: Kế hoạch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường ngành KTĐK&TĐH của NCS. Đoàn Diễm Vương

14h00-17h00 Thứ 6 ngày 16/6/2023 tại Hội trường M (Tầng 4 nhà M), Trường Đại học Điện lực tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Đoàn Diễm Vương:

Đề tài LATS: Điều khiển tần số thông minh trong hệ thống điện đa nguồn phát

- Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

-  Mã số: 9520216

- Nghiên cứu sinh: Đoàn Diễm Vương

- Người hướng dẫn khoa học:

+ Người hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Ngọc Khoát - Trường Đại học Điện lực

+ Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Thái Quang Vinh - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Điện lực

1. Tóm tắt kết luận mới luận án tiến sĩ: Tiếng Việt & Bản Tiếng Anh

2. Nội dung chi tiết luận án: TẠI ĐÂY

Phòng ĐTSĐH trân trọng thông báo và kính mong các nhà khoa học trong và ngoài trường, các học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của NCS đến tham dự buổi bảo vệ và đóng góp các ý kiến cho bản LATS của NCS.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH - Trường Đại học Điện lực

Bạn cần hỗ trợ?