Thông báo: Điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ dự thi cao học đợt 2 năm 2019

Kính gửi các thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2019,
Phòng ĐTSĐH trân trọng thông báo đến các thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2019 lịch điều chỉnh: Thời hạn nộp hồ sơ; Lịch học các học phần bổ sung kiến thức  và Lịch ôn thi đầu vào các môn. Thông tin cụ thể như sau:

- Hạn nộp hồ sơ dự thi Thạc sĩ đợt 2 năm 2019:       07/10/2019 (Hạn cũ là 15/9/2019)

- Thời gian dự kiến bắt đầu học bổ sung kiến thức: 10/10/2019 (Hạn cũ là 15/9/2019)

- Thời gian dự kiến ôn các môn thi đầu vào:               19/10/2019

Để triển khai đúng tiến độ các kế hoạch đã lên, Phòng ĐTSĐH kính đề nghị các thí sinh dự thi Đã mua và Sẽ mua hồ sơ nhánh chóng hoàn thiện các thủ tục và nộp hồ sơ về phòng ĐTSĐH cho các cán bộ phụ trách:

- Đ/c Nguyễn Sỹ Chương;   Sđt: 0987838988

- Đ/c Lê Hồng Phương:       Sđt: 0947938888

Phòng ĐTSĐH trân trọng thông báo!

Bạn cần hỗ trợ?