Thông báo: Kế hoạch bảo vệ LATS cấp cơ sở ngành QTKD Khoá 1 Đợt 2 năm 2018

Thông báo! 

Trường Đại học Điện lực trân trọng Thông báo lịch bảo vệ Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành QTKD Khoá 1 Đợt 2  năm 2018 của:

- Nghiên cứu sinh: Ngô Trọng Tuấn

- Tên đề tài LATS: Các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành điểm đến của khách du lịch tại Việt Nam​

- Ngành: QTKD                  Mã số: 9340101

- Người hướng dẫn 1:  PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trường ĐHĐL

- Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Quang Vĩnh - Trường ĐH Lao động  Xã hội

- Thời gian bảo vệ: 8h00 -11h00 Thứ 3 ngày 24/10/2023

- Địa điểm: phòng họp E305, Tầng 3, Nhà E,  Trường ĐHĐL

Trường ĐHĐL trân trọng kính mời các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm đễn lĩnh vực nghiên cứu của NCS đến tham dự và có những góp ý về nội dung cho NCS./.

Trân trọng!

Trường ĐHĐL

Bạn cần hỗ trợ?