TUYỂN SINH: Thời khoá biểu và Danh sách học BSKT đầu vào ThS_Đợt 2 năm 2019

K/g các thí sinh dự thi Thạc sĩ đợt 2 năm 2019,
Phòng ĐTSĐH trân trọng thông báo đến các thí sinh kết quả xét học BSKT và lịch học các học phần BSKT đầu vào Thạc sĩ đợt 2 năm 2019. Lịch cụ thể các lớp các thí sinh xem chi tiết dưới đây.

STT Ngành Kết quả xét học BSKT Lớp Thời khoá biểu
1 QLNL XEM TẠI ĐÂY CH8-BSKTQLNL2 XEM TẠI ĐÂY
2 QTKD XEM TẠI ĐÂY  CH8-BSKTQTKD2 XEM TẠI ĐÂY
3 KTĐ XEM TẠI ĐÂY    
4 KTĐT XEM TẠI ĐÂY    
5 TCNH XEM TẠI ĐÂY    
6 KTCK XEM TẠI ĐÂY    
7 KTNL XEM TẠI ĐÂY    
8 QLCN      
9 KTĐK&TĐH XEM TẠI ĐÂY CH8-BSKTKTĐKTĐH2 XEM TẠI ĐÂY
10 CNTT      

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?