Thông tin: Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ áp dụng tại Trường ĐHĐL

THÔNG BÁO

Trường ĐHĐL trân trọng thông báo đến các học viên và nghiên cứu sinh các văn bản của BGD&ĐT và của Trường ĐHĐL liên quan đến công tác Tuyển sinh và Quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ, cụ thể như sau

1. Tuyển sinh và Đào tạo trình độ thạc sĩ

1.1. Từ 01/7/2014 đến trước 15/10/2021

a) Thông tư của BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ: TẠI ĐÂY

b) Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ do Trường ĐHĐL ban hành: TAỊ ĐÂY 1 & TẠI ĐÂY 2

c) Các khoá cao học áp dụng: CH3-CH4-CH5(2016-2018)-CH6(2017-2019)-CH7(2018-2020)-CH8(2019-2021)-CH9(2020-2022) 

1.2. Từ ngày 15/10/2021 trở đi

a) Thông tư của BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ thạc sĩ: TẠI ĐÂY

b) Quy chế Tuyển sinh và  Đào tạo trình độ thạc sĩ do Trường ĐHĐL ban hành: TAỊ ĐÂY 1 & TẠI ĐÂY 2

c) Các khoá cao học áp dụng: CH10(2022-2024) trở đi

2. Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

2.1. Từ 20/5/2017 đến trước 15/08/2021

a) Thông tư của BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ: TẠI ĐÂY

b) Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ do Trường ĐHĐL ban hành, áp dụng cho khoá 2018, 2019 và 2020TAỊ ĐÂY  

c) Các khoá nghiên cứu sinh áp dụng: NCS1(2018-2021) - NCS2(2019-2022) - NCS3(2020-2023)

2.2. Từ ngày 15/08/2021 trở đi

a) Thông tư của BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ: TẠI ĐÂY

b) Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ do Trường ĐHĐL ban hành: TAỊ ĐÂY 1TẠI ĐÂY 2

c) Các khoá nghiên cứu sinh áp dụng: NCS4(2021-2024), NCS5 (2022-2025),.... trở đi

                Trân trọng!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

          Phòng ĐTSĐH

 

Bạn cần hỗ trợ?