Thông báo: Thời khoá biểu HK1 các lớp cao học khoá CH7 đợt 2 năm 2018 và CH8 đợt 1 năm 2019

Kính gửi Quý Thầy cô và Anh chị em học viên,
Phòng ĐTSĐH trân trọng thông báo tới Quý Thầy/Cô và Anh chị em học viên khoá CH7 đợt 2 và CH8 đợt 1 Thời khoá biểu các học phần trong Học kỳ 1.

STT Lớp cao học Thời khoá biểu
1 CH7-KTĐ2 &CH8-KTĐ1 TẠI ĐÂY
2 CH7-QLNL2 &CH8-QLNL1 TẠI ĐÂY
3 CH7-QTKD2 &CH8-QTKD1 TẠI ĐÂY
4 CH7-KTNL2 &CH8-KTNL1 TẠI ĐÂY
5 CH7-KTĐKTĐH2 &CH8-KTĐKTĐH1 TẠI ĐÂY
6 CH7-KTĐT2 TẠI ĐÂY
7 CH7-CNTT2 TẠI ĐÂY
8 CH8-TCNH1 TẠI ĐÂY
9 CH8-KTCK1 TẠI ĐÂY

 Phòng ĐTSĐH kính đề nghị Quý thầy cô và Anh chị em học viên lưu ý lịch học các học phần trên TKB đã lên. Trong quá trình triển khai nếu có sự thay đổi gì Quý Thầy/Cô thông báo tới các cán bộ phụ trách lớp để điều chỉnh lịch học cho phù hợp./.

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?