Thông báo: Kế hoạch góp ý đề cương Thạc sĩ các lớp cao học khoá CH7

K/g Anh chị em học viên khoá CH7,
Phòng ĐTSĐH trân trọng thông báo đến Anh chị em học viên kế hoạch góp ý đề cương LVThS các lớp khoá CH7. Lịch làm việc của các Tổ góp ý Đề cương cụ thể của các khoa chuyên ngành như sau: 

STT KHOA LỚP KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC TỔ GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ
1 KTĐ CH7-KTĐ1&2 XEM TẠI ĐÂY
2 ĐTVT CH7-KTĐT1&2 XEM TẠI ĐÂY
3 ĐK&TĐH CH7-KTĐK&TĐH1&2 XEM TẠI ĐÂY
  CNNL CH7-KTNL1&2 XEM TẠI ĐÂY
  CNTT CH7-CNTT1&2 ĐÃ HOÀN THIỆN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG NGÀY 29/9/2019
  QLCN&NL CH7-QLNL1&2  
  KT&QL CH7-QTKD1&2  

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?