Lịch làm việc các Hội đồng chấm LVThS ngành QTKD_Chiều 30/10/2020

K/g các thành viên trong Hội đồng và ACE học viên,
Phòng ĐTSĐH trân trọng thông báo đến các thành viên trong Hội đồng và các học viên về kế hoạch làm việc của các Hội đồng chấm LVThS ngành QTKD.

Thông tin cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

  Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?