KQ xét học BSKT_TKB học các học phần BSKT đợt 1 năm 2021

K/g Các thí sinh dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2021,

Phòng ĐTSĐH thông báo đến Anh chị em các nội dung sau:

1. Kết quả xét học Bổ sung kiến thức trước khi dự thi: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

2. Thời khoá biểu học Bổ sung kiến thức: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?