Điểm thi kết thúc HK III (CH7-đợt 1) và HK II (CH7-đợt 2)

Phòng đào tạo SĐH Thông báo Điểm thi kết thúc HK III (CH7-đợt 1) và HK II (CH7-đợt 2) như sau:

1. Lớp CH7-QLNL 1,2 (Xem chi tiết)

2. Lớp CH7-QTKD 1,2 (Xem chi tiết)

3. Lớp CH7-KTĐ 1,2 (Xem chi tiết)

4. Lớp CH7-KTĐK&TĐH 1,2 (Xem chi tiết) (Học phần Điện tử công suất trong HTĐ)

5. Lớp CH7-KTĐT 1,2 (Xem chi tiết)

6. Lớp CH7-CNTT 1,2 (XEM CHI TIẾT - Updated)

7. Lớp CH7-KTNL 1,2 (Xem chi tiết)

8. CH7 - KTĐK&TĐH - Điểm thi môn : ĐTCS (XEM CHI TIẾT - Updated)

Nếu có bất kì thắc mắc nào, Học viên viết đơn phúc khảo gửi cho Đ/c Nguyễn Sỹ Chương.

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?