LỊCH THI (đã điều chỉnh) - LẦN 2 - HK3 - Khóa CH7 + CH6KTĐ

Phòng ĐT SĐH thông báo điều chỉnh Lịch thi Lần 2 - Học kì III - Các lớp CH7 và CH6 KTĐ như sau:

I) LỊCH THI CÁC LỚP CH7 VÀ CH6 KTĐ

II) DANH SÁCH THI

Phòng ĐT SĐH sẽ cập nhật DS thi trước ngày 23/10/2019

      1. Lớp CH7-QLNL 1,2           (Attached file)

      2. Lớp CH7-QTKD 1,2           (Attached file)

      3. Lớp CH7-KTĐ 1,2              (Attached file)

      4. Lớp CH6-KTĐ                    (Attached file)

      5. Lớp CH7-KTĐK&TĐH 1,2  (Attached file)

      6. Lớp CH7-KTĐT1,2             (Attached file)

      7. Lớp CH7-KTNL1,2              (Attached file)

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?